Závěsné hydraulické zařízení ZHPS

Stroj vytváří bodové čisté spoje, které nahrazují bodové svařování.Spoje s těmito speciálními spojovacími body jsou určeny pro přesně danou kombinaci plechů a jsou optimalizovány na maximální pevnost.

 

 

Stručný popis dané technologie

Základní princip spojování dvou plechu touto metodou lze popsat jako nýtování bez nýtů a to za studena. Tato metoda je velmi ekonomická, jednoduchá a šetrná k životnímu prostředí. Úspory dosahují (30 - 60)% proti konvenčnímu bodovému svařování. Při testování mechanických vlastností těchto spojů bylo zjištěno, že dosahují lepších vlastností, než běžně používané bodové sváry. Další výhodou oproti bodovým svarům je to, že nevzniká tepelně ovlivněná oblast se změněnými vlastnostmi základního materiálu. Další výhodou je možnost velké variability spojovaných materiálů v porovnání se svárovým spojem. Spoje provedené touto metodou lze snadno kontrolovat již během výroby. Kontrola spojů je prováděna nedestruktivní metodou, což znamená další úspory.

 

Výhody
 
Úspora nákladů 30 - 60% úspor při srovnání s konvenčním bodovým svařováním)
Statická pevnost spoje dosahuje ca 50-70% pevnosti bodového sváru
Dynamická pevnost spoje je vyšší než u bodového sváru
Možnost provádět jednoduchou nedestruktivní kontrolu kvality spojů
Nevznikají žádné mechanické trhliny
U materiálu galvanicky pokovených je ochranná vrstva tvarována spolu s materiálem (neporušená ochrana proti korozi)
Šetrnost tohoto systému spojování k životnímu prostředí

 

Technické údaje

Lisovací síla max. 7,0 kN
Příkon 1,6 kW
Zdvih nástroje max. 80 mm
Vzdálenost prolisu od okraje materiálu max. 220 mm

 

 

Pokud Vás zaujal tento výrobek, kontaktujte prosím odpovědného kolegu viz. kontakt níže.

Michal Demčák
obchodně technický manažer
E-mail: demcak@kovaz.cz
Tel.:+420 777 330 680