Závěsné hydraulické zařízení ZHPS

Závěsné hydraulické zařízení ZHPS

Stroj vytváří bodové čisté spoje, které nahrazují bodové svařování. Spoje s těmito speciálními spojovacími body jsou určeny pro přesně danou kombinaci plechů a jsou optimalizovány na maximální pevnost.

Základní princip spojování dvou plechů touto metodou lze popsat jako nýtování bez nýtů a to za studena. Tato metoda je velmi ekonomická, jednoduchá a šetrná k životnímu prostředí. Úspory dosahují (30 - 60)% proti konvenčnímu bodovému svařování. Při testování mechanických vlastností těchto spojů bylo zjištěno, že dosahují lepších vlastností, než běžně používané bodové spáry. Další výhodou oproti bodovým svarům je to, že nevzniká tepelně ovlivněná oblast se změněnými vlastnostmi základního materiálu. Další výhodou je možnost velké variability spojovaných materiálů v porovnání se svárovým spojem. Spoje provedené touto metodou lze snadno kontrolovat již během výroby. Kontrola spojů je prováděna nedestruktivní metodou, což znamená další úspory.

Úspora nákladů 30 - 60% při srovnání s konvenčním bodovým svařováním

LStatická pevnost spoje dosahuje ca 50 - 70% pevnosti bodového sváru

Dynamická pevnost spoje je vyšší než u bodového sváru

Možnost provádět jednoduchou nedestruktivní kontrolu kvality spojů

Nevznikají žádné mechanické trhliny

U materiálů galvanicky pokovených je ochranná vrstva tvarována spolu s materiálem (neporušená ochrana proti korozi)

Šetrnost tohoto systému spojování k životnímu prostředí

Technické údaje

Lisovací síla max.: 7,0 kN

Příkon: 1,6 kW

Zdvih nástroje max.: 80 mm

Vzdálenost prolisu od okraje materiálu max.: 220 mm

V případě zájmu o výrobek nás kontaktujte

Ing. Petr Fejfar

vedoucí střediska výroby a vývoje

fejfar@kovaz.cz

+420 777 330 680