ToughShield Plus

 

Technologie ToughShield™ Plus od společnosti Parker je nové standardní zinko-niklové pokovení kompletního sortimentu hydraulického šroubení, ocelových trubek a hydraulických adaptérů po celém světě. Poskytuje výrazné zlepšení odolnosti proti korozi oproti jiným dostupným technologiím pokovování. To znamená, že koncoví uživatelé těží z méně časté a snadnější údržby, prodloužené životnosti armatur a zvýšené odolnosti vůči přenosu rzi do ostatních částí systému. Pro výrobce to znamená snížení nároků na záruku a estetickou kvalitu kvůli korozi.

 

Technologie ToughShield™ Plus nabízí mnoho výhod

Prodloužená životnost armatury

ToughShield Plus poskytuje výrazně delší odolnost proti korozi, což znamená prodlouženou životnost systémů vašeho zařízení, vyšší produktivitu vašeho personálu a v konečném důsledku vyšší výnosy pro váš provoz.

Méně častá a jednodušší údržba

Zrezivělé trubkové šroubení a adaptéry, stejně jako přilehlé součásti, se obtížněji rozebírají a vyměňují, pokud jsou k sobě přirezlé a jsou narušeny povrchy pro klíče. ToughShield Plus zabraňuje korozi a jejímu přenosu déle než je průmyslový standard, což usnadňuje běžnou údržbu.

Snížení prostojů

Kvůli korozi může dojít k údržbě zařízení a tím k nechtěnému pozastavení provozu. Tento výpadek může vést ke ztrátě příjmů a reputace, stejně jako ke ztrátě celkových nákladů na vlastnictví (TCO) zařízení. Pokovení ToughShield Plus déle bojuje proti korozi a zajišťuje delší dobu provozuschopnosti.

Snížení přenosu koroze na sousední komponenty

Jakmile koroze spotřebuje povrch armatury/adaptéru, může se urychlit migrací na jiné součásti, jako je válec nebo ventil. To vede k potřebě dřívějších, častějších a nákladnějších oprav. ToughShield Plus déle bojuje proti korozi a poskytuje kritickou ochranu vašeho systému.

Značně nižší procento reklamovanosti

Rychle korodující potrubní šroubení a adaptéry mohou vést k častým reklamacím, které způsobují další prodlevy a prostoje v provozu. ToughShield Plus pomáhá déle předcházet korozi v systémech a zabraňuje tak nákladným zásahům do konečného výsledku.

Snížení obav o estetickou kvalitu

Zrezivělé součásti na zařízení ovlivňují celkovou estetiku, což vede k nedostatku důvěry v zařízení a zhoršují celkový dojem na profesionalitu a kvalitu provozu. Pokovení ToughShield Plus bojuje proti korozi a jejímu přenosu a déle chrání integritu zařízení a provozu.

Výjimečná úroveň odolnosti vůči červené rzi.

Vynikající odolnost proti korozi za použití nejnovější technologie pokovování společnosti Parker je ověřena prostřednictvím ASTM B117 / ISO 9227 neutrálního solného spreje (SST), stejně jako dvou testů cyklické koroze (CCT) - ISO 16701 a SAE J2334. Obecně se má za to, že CCT poskytuje užší korelaci s podmínkami koroze v terénu. ToughShield Plus je první standardní systém pokovování v průmyslu fluidní energetiky, u kterého se prokázalo, že nabízí tuto výjimečnou úroveň odolnosti vůči červené rzi.

ToughShield Plus (vlevo) a pozinkované (vpravo) otočné adaptéry po 3 000 hodinách SST