Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – KOVAZ s.r.o.


Název projektu: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – KOVAZ s.r.o

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0012580

Předmět projektu: Zajištění ochrany nového technického řešení.

Hlavní cíle a výstupy projektu: Zajištění ochrany práv průmyslového vlastnictví formou:

1. Přihláška vynálezu
2. Udělení patentu

Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).