Instalace FVE v areálu společnosti KOVAZ s.r.o.

Název projektu: INSTALACE FVE V AREÁLU SPOLEČNOSTI KOVAZ s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004429

Popis projektu:

Předmětem projektu je realizace fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu 29,93 kWp. Objekt, na němž bude FVE instalována, slouží jako výrobní hala. FVE bude sloužit pro přímou výrobu elektrické energie z energie slunečního záření. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíl projektu:

Realizace fotovoltaické elektrárny o výkonu 29,93 kWp přinese žadateli značnou roční úsporu elektrické energie. Prostřednictvím projektu dojde mj. ke snížení emisí znečišťujících látek a rovněž k poklesu provozních nákladů, které jsou v důsledku současného spotřebovávání elektrické energie vysoké.

 

Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.