Měření tlaku, teploty a průtoku

Znalost přesných hodnot hydraulických obvodů je velmi důležita s ohledem na jejich bezproblémový provoz a plánování údržby. S tím úzce souvisí snížení rizika případné poruchy a omezení zbytečných výdajů spojených s následným servisem. V případě, že se vám nevyplatí vlastní měřící zařízení, nabízí Vám firma KOVAZ s.r.o. zjištění skutečných parametrů pomocí profesionálního zařízení Service Master Plus od firmy Parker Hannifin

 

Diagnostika hydraulických obvodů přímo v provozu

Měření tlakových průběhů, max. a min. hodnot, diferencí, průtoků, teplot

Odhalení závad diagnostikou celého obvodu

Možnost vydání tištěného protokolu provedené diagnostiky

Možnost exportu získaných dat v elektronické podobě