Hybridní hadice z polyuretanu a syntetické pryže

Popis produktu:

Poruchy hydraulických hadic, včetně mechanických poškození a abraze, jsou jedněmi z nejčastějších příčin výpadků hydraulických systémů, přinášejících nejen náklady na opravy a ztráty z prostoje strojů, ale i významná bezpečnostní rizika pro jejich uživatele a obsluhu.

Po mnoho let byly normy hydraulických hadic založeny na jejich rozměrech a konstrukci (1- nebo 2-opletové, 4- nebo 6-spirální). Nová celosvětová norma ISO 18752 přináší možnost přenést funkční požadavky na konečný stroj (hydraulický výkon, charakter zatížení, pracovní teploty, požadovaná životnost, atd. Současné mobilní a průmyslové stroje jsou při srovnatelných rozměrech stále výkonnější a složitější. V důsledku vzrůstajícího množství nejrůznějších přídavných zařízení se využitelný prostor pro tradiční komponenty neustále zmenšuje, zatímco nároky na jejich výkon a trvanlivost se neustále zvyšují. Vysoké pracovní tlaky, trvalý provoz při vysokých teplotách, dlouhodobá odolnost dynamickým impulsům, mechanickému zatížení, povětrnostním vlivům, abrazi atd. – na jedné straně, a co nejmenší rozměry a hmotnost a co největší ohebnost – na druhé straně, to jsou ty protichůdné požadavky dnešní doby, se kterými se musí výrobci hydraulických hadic umět vyrovnat.

Nejčastější příčinou poruch hydraulických hadic není ztráta těsnosti nebo prasknutí působením hydraulického tlaku, ale mechanické poškození. Způsobů jak k němu může dojít je velmi mnoho, od nezáměrného poškození o okolní předměty, přes postupný otěr v příchytkách a vedeních, v energetických řetězech nebo přechodem přes různá vodítka nebo otočné kladky – což jsou všechno stále častěji používaná řešení v dnešních mobilních a průmyslových strojích kompaktní konstrukce.

 

Právě v takových aplikacích se k otěru hadice často přidružuje i velmi malý poloměr ohybu, jehož efekt je v zejména v mobilní technice ještě znásoben povětrnostními vlivy, působením UV záření a ozonu. Takovým kumulovaným mechanickým a chemickým vlivům již nedokáže odolat žádný z dnes známých elastomerů (pryží). Nedostatečná elasticita plastomerů (termoplastů) zase omezuje jejich použití pro duši hadice a to zejména v aplikacích s dynamickými tlaky, v nichž je životnost plastových hadic do první netěsnosti v porovnání s pryžovými hadicemi výrazně kratší. Řešením pro takové aplikace proto nejsou ani pryžové ani plastové hadice. Jako logické východisko se tedy nabízí hadice hybridní konstrukce – vnitřní duše pryžová, vnější plášť z termoplastu. Co se však zdá konstrukčně jednoduché nemusí být vždy jednoduché technologicky – a to je právě tento případ.

NBR je elastomer kompatibilní s širokým spektrem medií – minerálními a biologicky odbouratelnými oleji, mazacími oleji a tuky, s vodou a roztoky voda-olej a voda-glykol, se vzduchem, suchým vzduchem a s mnoha dalšími látkami. Současně je NBR v širokém rozsahu teplot dobře mechanicky odolný vysokým tlakům, cyklickým relativním pohybům duše vůči povrchu koncovky i abrazivním účinkům proudících medií. Polyuretan je na druhé straně výborná volba pro plášť hadice. Má vynikající mechanické i chemické vlastnosti, pevnost, odolnost proti nárazům a otěru, dostatečnou elasticitu i při nízkých teplotách, odolnost proti UV záření a ozónu. Kromě toho umožnuje polyuretan zhotovit plášť hadice v různých barevných provedeních, což je mimo pochopitelných estetických předností využitelné i pro odlišení různých souběžně vedených hadic a vyloučení chyb a časových ztrát na montážních linkách a při pozdějších opravách strojů. PU materiál také umožňuje technologicky jednoduché spojení několika hadic do zdvojené nebo vícenásobné verze používané např. ve vysokozdvižných vozících. Kombinací obou základních materiálů pak hadice s NBR duší a PU pláštěm vykazují vlastnosti nedostižné u tradičních pryžových nebo plastových hadic a mohou tak splňovat ty nejnáročnější a protichůdné požadavky dnešních strojů – např. vysokozdvižných vozíků, mobilních a teleskopických jeřábů, manipulátorů, robotů, obráběcích strojů, lisů na plasty a mnoha dalších aplikací.

 

Nová řada hadic společnosti Parker Hannifin využívajících hybridní konstrukce NBR/PU zahrnuje 3 základní typy 462PU, 692PU a 837PU:

462PU je "PU" variantou jedné z vůbec nejpopulárnějších hydraulických hadic Parker – kompaktní 2opletové hadice 462 pro střední a vyšší tlaky 28MPa až 42,4MPa s velmi širokým rozsahem použití;

692PU je extrémně kompaktní hadice s konstantním pracovním tlakem 21MPa pro všechny světlosti, velmi malých rozměrů, nízké hmotnosti a výjimečně malých poloměrů ohybu, využitelná typicky pro aplikace, v nichž je hadice vedená přes otočné kladky – ve kterých  692PU vykazuje 5x vyšší životnost (!) oproti klasickým hadicím.

837PU je nízkotlaká hadice Push-Lok (bez nutnosti zalisování), ideální např. pro zpětné větve hydraulických okruhů, chladící a pneumatické okruhy nebo i jako ochrana elektrických kabelů v robotech, montážních a svařovacích linkách v automobilovém průmyslu, lisech na plasty, obráběcích strojích apod.

Hadicemi hybridní konstrukce NBR/PU Parker Hannifin přispívá výrobcům mobilní a průmyslové techniky k uskutečnění jejich snah o stále výkonnější a kompaktnější stroje pracující ve stále náročnějších podmínkách, uživatelům strojů umožňuje snížení jejich nákladů na opravy a prostoje, a ve svém oboru znovu zvyšuje svůj technický náskok a posunuje laťku technické úrovně.

 

 

Aplikace, u kterých pryžové hadice Parker s PU-potahem vykazují velký rozdíl

Zařízení pro manipulaci s materiálem
Aplikace u manipulátorů/vysokozdvižných vozíků
Jeřáby
Energetické řetězce
Výrobní linky automobilů – roboty
Stroje pro vstřikovací a vyfukovací lisování
Obráběcí stroje
Stavební strojní vybavení