Bezkontaktní technologie na měření vlhkosti

 


Název projektu: Bezkontaktní technologie na měření vlhkosti

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004975

Popis projektu:

Předmětem projektu je výzkum a vývoj vhodného řešení založeného na pasivním UHF RFID tagu a doprovodném HW a SW potřebném k naplnění záměru.

Cíl projektu:

Cílem navrhovaného projektu je řešení, které bude na základě načtení RFID tagů umístěných na specifikovaných místech v obtížně přístupných místech podávat bezkontaktně informaci o tom, zdali do daného místa pronikla vlhkost či nikoliv. V důsledku projektu se očekává řešení, které bude na základě načtení RFID tagů umístěných na specifikovaných místech v obtížně přístupných místech podávat bezkontaktně informaci o tom, zdali do daného místa pronikla vlhkost či nikoliv. Toto bude mít za následek snížení provozních nákladů firem na kontrolní činnosti a současně i snížení poruchovosti strojů a snížení nákladů firem na opravy a omezení ušlého zisku.

Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.