Čištění hadic a trubek

 

Věděli jste, že 80% poruch hydraulických systémů je způsobeno kontaminací?

Stále více a více je důležité chránit hydraulické systémy před znečištěním. Toto zvýšení péče je vzhledem k tomu, že tyto systémy jsou vyspělejší a pracují při vyšších rychlostech a nižší dávky. Znečištění hydraulického oleje snižuje účinnost stroje, destabilizuje svou kontrolu, způsobuje často se vyskytující vady a break-sestřelí, díky kterým stroj mimo provoz.

 

PRVNÍ KROK - použití zařízení pro čištění hadic a trubek. Čištění se provádí tím, že se střílí čisticí projektily s použitím stlačeného vzduchu. Takový způsob čištění umožňuje dosáhnout ISO 13/10 třídu čistoty hydraulického oleje.

Standardní čištění projektily které jsou k dispozici v rozsahu průměrů 6-75 mm. Tyto projektily se střílí do hadice, potrubí nebo sestav a očišťují jejich vnitřní povrch.

Tlakový vzduch je nutný, protože průměr projektilů by měl být je větší o 20 ÷ 30%, než je průměr hadice, potrubí nebo sestav.

Čistící pistole pro čištění hadic a trubek

 

Čistící pistole pro čištění hadic a trubek

Používejte zařízení pro čištění hadic a trubek Vašich systémů. Snížíte četnost odstávky, prodloužíte životnost filtrů a snížíte riziko předčasného poškození zařízení kvůli nečistotám !!!